متن های زیبا برای تبریک سال نو

متن های زیبا برای تبریک سال نو یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگردر میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد...

ادامه مطلب