اس ام اس خنده دار- 5

 

قد گل ، قد خدا ، قد تموم عاشقا

قد شب ، قد دعا ، قد دلای با صفا...

ادامه مطلب