تفاوت گفتاری پسر و دختر در پای تلفن

تفاوت گفتاری پسر و دختر در پای تلفنتفاوت گفتاری پسر و دختر در پای تلفن و بعد از آن گفتگوی دو دختر پای تلفن: سلام عشقم، قربونت برم...

ادامه مطلب