داستان های ملا نصردین
داستانک

داستان های ملا نصردینروزی ملا الاغش را که خطایی کرده بود می زد,شخصی که از آنجا عبور می کرد اعتراض نمود و گفت: ای مرد...

ادامه مطلب